RIAB arbetar aktivt med ansvarsfullt och hållbart företagande. Företagets arbete inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet sker bland annat genom regelbundna riskbedömningar med åtgärder som leder arbetet framåt med ständiga förbättringar. RIAB arbetar utifrån en omfattande uppförandekod som bygger på Ethical Trading Initiative Base Code. Uppfyllnad kontrolleras utifrån Sedex Members Ethichal Trade Audit, SMETA, som är en tredjepartsrevision. Det innebär att företagets dokumentation granskas och att intervjuer med personer som arbetar inom verksamheten genomförs. Det är bland annat bärplockarnas arbetsförhållanden, boenden, utrustning, arbetstider, löner och avtal som kontrolleras så att de motsvarar de krav som ställs.