KRAV driver utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion genom vassare regler än EUs minimiregler för ekologisk produktion och genom att KRAV utvecklar regler på fler områden. KRAV-märkningen står för bra miljö, god hälsa och socialt ansvar. Certifiering av blåbär, lingon och hjortron faller under certifiering som vildväxande produktion.

För att kunna certifiera produktionen enligt KRAV krävs att en utredning redovisas som visar att bären kan samlas in utan att påverka miljö, djurliv eller människor negativt. Revision sker genom dokumentationskontroll och uppföljning i fält. Produkterna ska vara spårbara, vilket innebär att de ska kunna spåras i alla led från det att bäret plockas fram till att varan säljs eller går vidare till förädling och slutligen färdigpackad vara.

Certifikat enligt Rådets förordning för ekologisk produktion (EG) nr 834/2007 OCH Regler för KRAV-certifierad produktion

Skärmavbild 2016-07-22 kl. 15.23.57