Hagalunds Invest AB är ett systerföretag till RIAB. HIAB bedriver uthyrning av fordon, vandrarhemsverksamhet samt förvaltning och uthyrning av fastigheter. Företagets huvudsakliga verksamhet är att fungera som ett serviceföretag till RIAB och samordnar boende, mat och fordon för inhyrda bärplockare. Genom sådan samordning uppnås hög kvalitet och kontroll av fordon, boende och mat. Självklart är samtliga fordon som används skattade, besiktigade och försäkrade och samtliga boenden har godkänt brand- och hälsoskydd. Fordonsförare får utbildning i trafiksäkerhet och svenska trafikregler både i hemlandet och i Sverige.

Skärmavbild 2016-07-20 kl. 16.39.41