RIAB är råvaruleverantör av skogsbär vilket innebär att företaget köper stora kvantiteter bär som levereras direkt till någon av grossistens fryshus. RIAB har sedan många år samarbetsavtal med en av de största svenska grossisterna, Olle Svensson AB (OSAB). Arbetskraft hyrs in från thailändska bemanningsföretag som levererar bärplockartjänster.

Förutsättningarna varierar inför varje säsong, men det finns alltid en basplanering. Förändringar kan till exempel vara antalet bärplockare som behövs, att hitta lämpliga boenden, att det finns tillräckligt med fordon, men det kan också handla om olika regelförändringar som påverkar planeringen för hur verksamheten ska organiseras. RIABs främsta mål är att varje år skapa ett system som ger bärplockarna den bästa utgångspunkten för att nå ett lyckat utfall. Det innebär att ha förmågan att vara flexibel och skapa förutsättningar för att kunna plocka stora kvantiteter som håller hög kvalitet samtidigt som RIAB satsar på alla medarbetares trygghet och arbetsmiljö.

RIABs målsättningar är att:

  • Organisationen ska vara flexibel och effektiv för att ge plockarna de bästa förutsättningarna
  • Områden med god bärtillgång ska lokaliseras genom rekognoscering av stora ytor
  • Erbjuda boenden, mat och fordon av hög kvalitet
  • Medarbetarna ska känna sig trygga och trivas på arbetsplatsen
  • I huvudsak få erfarna bärplockare rekryterade
  • Samarbeta med starka och väletablerade samarbetspartners


Fa_rg