RIAB strävar efter att vara en organisation i framkant inom arbetsmiljö och sociala villkor och tar KRAV-certifieringen på största allvar. RIAB har anlitat konsultföretaget Sirius i Värmland AB, att ansvara för uppbyggnad av de KRAV-områden som RIAB anger.

Detta innebär att Sirius genomför utredning, kartering, tar fram fram informationsmaterial samt stöttar inköpsdepåer under bärsäsongen så att KRAV-reglerna efterföljs. Sirius har också uppdraget att ansvara för att utveckla RIABs arbete inom Corporate Social Responsibility (CSR). Sirius stödjer även RIAB och HIAB i annat arbete inom området hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ).

www.siriusab.com

SIRIUS_logotype